Eficaç sistema de gestió per unitats o centres de Reproducció Assistida

TESIS / VITA és una solució web que dóna resposta a la gestió dels complexos fluxos de treball que s'originen en un Centre de Reproducció.

 

Reuneix tota la informació que genera el pacient en el centre de reproducció i permet als professionals disposar d'un software en una sola estació clínica on poden realitzar tota la seva activitat assistencial.

 

Totalment integrat amb els circuits administratius garanteix un autèntic control de tots els actes que realitzen els usuaris.

 

El sistema admet treballar bé de forma autònoma per a una clínica de fertilitat especialitzada, o bé per ser implementat en una unitat o centre de reproducció que pertanyi a una clínica d'àmbit general.

Flexible, segur i intuïtiu

 • Soluciona la problemàtica de la dispersió de dades.
 • Incrementa la qualitat i eficàcia de l'atenció sanitària.
 • Fomenta la qualitat del registre i emmagatzematge d'informació.
 • Garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades.
 • Possibilita la consecució definitiva de la història clínica electrònica.
 

Downloads

Mòduls

Agendes

 • Definició de catàlegs de visites i proves.
 • Regles de gestió de les agendes.
 • Programació de visites i proves.
 • Generació de llistes de treball.

Facturació

 • Registre de conceptes a facturar.
 • Emissió de factures (companyies, privats, ..).
 • Registre de cobraments.
 • Tractament d'honoraris mèdics.
 • Pressupostos.

Tractaments Fertilitat

 • Inseminació artificial.
 • Fecundació in Vitro.
 • Ovodonacions.
 • Crioconservació d'embrions.
 • Conservació d'Ovòcits.
 • DGP.

Bancs

 • Semen.
 • Ovòcits.
 • Embrions.
 • Entrades i Sortides. Configuració de botelles, recerques basades en Fenotips i altres funcionalitats per millorar la gestió.

Quiròfans

 • Gestió de les agendes de quiròfans
 • Workflow d'accions a realitzar:

      Reserva realitzada, pacients en clínica, en bloc quirúrgic, en espera d'habitació, en quiròfan, en habitació postoperatori,...

 

Laboratoris

 • Gestió de les peticions d'analítica.
 • Configuració de las tècniques específiques del catàleg.
 • Workflow de treball incorporat.
 • Emissió d'informes.

Història clínica

 • Curs clínic.
 • Confecció d'informes.
 • Estudis adicionals.
 • Informació rellevant del pacient.
 • Al·lèrgies.
 • Petitori de proves i exploracions.
 • Valoracions.

Estadístiques (BI VITA)

 • Eina BI (Business Intelligence) que analitza les seves dades i ajuda a la presa de decisions des de qualsevol dispositiu.
 • Monitorització de l'activitat en un entorn visual, amb la possibilitat de crear informes o gràfics dinàmics.

Downloads

Videos

 • Com gestionar Agendes amb TESIS / VITA.

 

video demo agendas

 

 •  Cens de Tasques en el mòdul de Biologia

 

video demo agendas 

Podeu trobar més videos en el nostre canal de youtube TESIS VITA.

 

Downloads

Media

Como gestionar Agendas con TESIS / VITA.

 

video demo agendas

 

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Contacte