Una arquitectura de sistema estable i escalable, fàcil d'usar, amb una presentació d'informació clara i precisa, així com la integració completa en la documentació d'obstetrícia són requisits bàsics per a un sistema de supervisió CTG modern.

 

NEXUS / CTG monitoring ja compleix amb aquests requisits com un sistema base sòlid. Una de les seves principals opcions és la d'obtenir, mitjançant representació gràfica en curs, els paràmetres maternals amb una gestió d'alarmes, o el suport d'anàlisi dels CTG amb mètodes innovadors.

 

A més, NEXUS / Obstetrics permet l'arxiu dels CTG en la història clínica electrònica del pacient integrant-se en el sistema d'informació de l'hospital.

 

ALARMES MATERNES

Ús d'alarmes per ajudar a vigilar els paràmetres maternals en tot moment.

 

Configuració dels límits superior i inferior per a activar les alarmes en cas de paràmetres vitals materns anormals. Ofereix la màxima seguretat en tot moment tant per a les pacients com per a professionals de la salut.

 

ALGORITMES I APROBACIONS

A més de disposar algoritmes integrats, també proporciona suport durant tot procés.

 

L'opció FIGO permet que les condicions del fetus siguin avaluades amb precisió durant el part, basant-se en criteris internacionals. Es calcula i mostra una puntuació en base a les dades en línia de cada equip CTG.

 

Durant l'embaràs, l'algoritme STV és una eina opcional per avaluar la freqüència cardíaca fetal. La informació també es presenta a la pantalla de cada llit individualment.

 

També suporta la comunicació especial amb equips STAN CTG. Avaluem el protocol STAN per mostrar els paràmetres STAN estesos, incloent els esdeveniments STAN.

 

La nostra funció d'aprovació permet la creació retroactiva de notes i avaluacions dins de la corba CTG. Això inclou un mecanisme amb identificació d'usuari personalitzat per a la seva arxivat final a un sistema de gestió de fitxers.

 

RESUM D'AVANTATGES:
 • Disponible per a tots els CTG actuals
 • HL7 per a tots els sistemes HIS estàndard
 • Escalable des d'una estació de treball individual fins al final de tota una xarxa hospitalària
 • Hardware-independent i WIFI-habilitat
 • Ampli ús de l'anàlisi CTG. Vigilància CTG i partograma
 • Qualificació CTG automàtic segons FIGO
 • Anàlisi de CTG (STV)
 • Alarmes de paràmetres maternals
 • Suport de processos amb funció d'aprovació
 • Compatible amb NEXUS / Obstetrics solució completa

Downloads

Completa documentació del curs del treball del part

La documentació del part que es representa en forma de partograma és un component important de tot el que esdevé durant el naixement. El significat d'un partograma correspon a la d'un informe digitalitzat que engloba tota la informació rellevant, tal com mesures, observacions, incidències, personal participant i altres consideracions.

 

Com a resultat, proporciona informació actualitzada i precisa sobre el curs i l'estat del part a tot el personal involucrat, permetent participar tant a metges com a llevadores en l'elaboració de la documentació.

 

Combinat amb el software de monitorització CTG i la informació prèvia de l'embaràs, el mòdul de partograma proporciona una solució completa i segura per al seguiment i documentació de l'activitat de la sala de parts.

 

GRÀFICA DEL CURS DEL TREBALL DEL PART

El partograma de NEXUS / OBSTETRICS compleix amb les més exigents necessitats. Gràcies al seu alt nivell de parametrització permet configurar diferents símbols i esdeveniments com trencament d'aigües, CAP (conducte arteriós persistent), micro mostres de sang o el mateix naixement.


El mòdul de Partograma també permet obtenir la documentació d'acord amb la legislació de tots els registres efectuats, la qual queda arxivada en la pròpia
base de dades.


El mòdul també garanteix l'accés directe a la monitorització dels CTG, recolzant així la transferència en temps real i la visualització gràfica de paràmetres vitals materns des de dispositius CTG compatibles. El partograma incorpora la possibilitat del càlcul de les línies d'acció recomanades per l'OMS sobre la base de la dilatació cervical podent-se representar amb gran detall, gràcies a la interfície gràfica del sistema.

 

RESUM D'AVANTATGES:
 • Visualització i registre del resultat del tacte vaginal a través d'una interfície gràfica.
 • Ús extensiu de l'escala CTG per partogramas i Monitorització de CTG.
 • Visualització de la línia temporal d'administració de medicació, perfusions, paràmetres vitals, notes i altres incidències definides per l'usuari.
 • Visualització opcional de les línies d'acció de l'OMS.
 • Transferència de paràmetres materns de CTG al partograma.
 • Alt grau de flexibilitat gràcies a l'alt nivell de configuració permès.
 • Complement a la solució completa NEXUS / OBSTETRICS

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Contacte