Intercanvi d'informació assistencial

Solució pensada per donar resposta a les necessitats d'interconnexió entre diferents centres, facilitant la gestió de determinats processos assistencials així com l'intercanvi d'informació.
Així mateix la nostra plataforma d'interoperabilitat garanteix el va enviar de la informació requerida tant per organismes públics com privats.

Downloads

Característiques

 • Permet la traçabilitat dels missatges.
 • Mostra l'estat d'un enviament en concret.
 • Incorpora filtres per facilitar l'accés.
 • Funciona en modalitat desatesa.
 • Actua d'una manera proactiva davant les incidències que es puguin produir.
 • El seu disseny modular permet seleccionar els tipus d'enviament que necessita el centre.
 • Garantim la continuïtat davant els canvis de requeriments de l'Administració.
 • Solució altament adaptable.
 

Downloads

Mòduls

IS3

Mitjançant aquest mòdul es permet la intercomunicació entre centres, garantint la continuïtat de determinats processos assistencials. Tot això a través de la missatgeria que s'ha definit en la guia d'implementació publicada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que ha estat elaborada en bona mesura per NEXUS / SisInf.


El producte que oferim contempla un escriptori de Treball que actua com un element d'interconnexió entre el HIS del centre i la plataforma de publicació de la missatgeria, i té incorporat un motor que actua com un element transformador de les notificacions que generen els Centres en missatgeria HL7 adequada a la guia establerta.

També disposa d'un visor de la missatgeria en el qual es poden incorporar regles de gestió pròpies del centre, filtres per localitzar peticions a través de diferents criteris, i de tota la traçabilitat de les trameses efectuats.

 

HC3

La Història Clínica Compartida de Catalunya, és la Història Clínica Electrònica que agrupa el conjunt d'informació rellevant sobre la situació i l'evolució d'un pacient al llarg del seu procés assistencial.

NEXUS / SisInf ha desenvolupat una plataforma que efectua la publicació d'aquesta informació i de la que en el futur es vagi considerant com d'interès dins del procés assistencial. La solució que oferim també incorpora un conjunt de regles d'actuació davant possibles incidències en la publicació. Tot això fa que el sistema actuï d'una forma desatesa i proactiva.

Els mòduls que contempla actualment són:

 • Documents clínics.
 • Imatge digital.
 • Anatomia patològica.
 • Laboratori estructurat.
 • Marcació de crònics.
 • Espirometries.
 • Vacunes.

 

Enviaments d'informació

La necessitat d'informació per a una gestió més eficient de les diferents administracions públiques o d'altres entitats de control en l'àmbit sanitari, provoquen la creació de nous fluxos i circuits de transferència, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

 

Des de NEXUS / SisInf s'ha desenvolupat una plataforma que permet donar cobertura a totes aquestes necessitats d'una manera desatesa i proactiva, minimitzant l'impacte que té en el Centre la necessitat de complir en aquest tipus de requeriments que no els aporten valor afegit.

 

En l'actualitat, la solució Nexus / SisInf dóna resposta a:

 

 • CMBD d'altes hospitalàries, recursos sociosanitaris, urgències, psiquiatria.
 • Llistes d'espera quirúrgiques, diagnòstiques i de consultes externes.
 • MHDA (Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria).
 • RACat (Registre d'Artroplàsties de Catalunya).
 • VINCat (Sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya).

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Contacte