Monitorització domiciliària de pacients

L'atenció sanitària està immersa en diferents canvis. D'una banda, l'atenció a domicili (oa la residència habitual del ciutadà) està desplaçant, en molts casos, la necessitat de control en els centres mèdics o als hospitals. D'altra banda, el pacient i el seu entorn més proper esdevenen agents actius de l'esmentat control, assumint cada vegada més el protagonisme en la seva salut.

 

Per fer front a aquests nous reptes, Nexus / SisInf desenvolupa la seva solució mHealth que integra la monitorització domiciliària de l'evolució del pacient amb els sistemes d'informació dels centres i li permet la comunicació sigui "on line" o "off line" amb els professionals que l'assisteixen.

 

Definició

 

El producte desenvolupat consta d'un kit que es subministra al pacient i que bàsicament està format per una tauleta i diferents aparells de mesura (balança, tensiòmetre, etc, ...) que interactuen amb la tauleta a través de Bluetooth. La tauleta envia, en temps real, aquesta informació al centre de referència del pacient.

 

Els gestors dels casos disposen d'un portal amb la relació de pacients d'una determinada patologia, que s'actualitza de forma automàtica a mesura que es va rebent informació. Per facilitar l'actuació dels gestors, es disparen diferents tipus d'alarma en funció dels resultats rebuts o de la simptomatologia del pacient.

Característiques

  • Comoditat del pacient en poder ser atès des del seu propi domicili i sentir-tutelat pel personal assistencial del seu centre de referència.
  • Facilitat per als gestors assistencials, en disposar d'una única eina per a gestionar tots els casos, que desencadena alarmes quan es produeix alguna disfunció amb els resultats esperats, permetent d'aquesta manera una actuació immediata.
  • Satisfacció per al Centre, en evitar perllongar períodes d'hospitalització.
  • Disminució del nombre de visites i minimitzant els reingressos, amb la conseqüent reducció de costos.
 flujo spm

Downloads

Móduls del producte

APP per al pacient

Una aplicació pensada especialment per al pacient en termes d'usabilitat i ergonomia. Incorpora, en funció de la patologia, la connexió amb els dispositius de mesurament necessaris per al seguiment domiciliari, i formularis de control que permetran monitoritzar l'estat del pacient.

 

Portal del profesional

El personal que gestiona el cas disposa de diferents funcionalitats per atendre al pacient, i que bàsicament són:

  • Seguiment i resolució d'alarmes.
  • Elaborar i consultar el curs clínic d'un pacient.
  • Preparar qüestionaris per fer el seguiment del pacient.
  • Visualització, de forma textual i gràfica, de les diferents medicions obtingudes         en un determinat període de temps.
  • Possibilitat de protocol·litzar plans personals per a un pacient.
  • Establiment de videoconferència amb el pacient.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Contacte