Traçabilitat en la gestió dels processos d'Esterilització

És una aplicació intuïtiva que es maneja amb total facilitat des de pantalles tàctils, gràcies a un procés perfectament controlat a través de lectors de codis de barres i l'etiquetatge de l'instrumental. Proporciona un suport integral al procés de neteja, empaquetat i esterilització, que orienta el personal a l'hora de realitzar i millorar les seves tasques.


Definició del producte

 

  • Monitorització del procés d'esterilització en funció de diferents protocols d'una manera integral.

  • La màxima seguretat del pacient en les intervencions quirúrgiques, assegurant una òptima qualitat en la preparació de l'instrumental.

  • La traçabilitat com a element de qualitat assistencial, seguretat, progrés tecnològic i millora en el rendiment del centre. 

  • Garantia de qualitat d'acord amb els requisits d'acreditació dels certificadors generals i de diferents administracions públiques.

Característiques

  • SEGUR: Controls automàtics, completa traçabilitat, una ajuda real per a la gestió d'equips, estadístiques, senzilla localització d'un set d'instrumentació.

 

  • FÀCIL: Entorn amigable a l'usuari (Pantalla tàctil, Nou disseny), colors clars en codis i missatges, entorn web, interoperabilitat i modular.

 

  • RÀPID: Instal·lació de Pantalles tàctils i lectors de codi de barres, flexible (adaptació dels protocols segons passos d'esterilització) i etiquetatge personalitzable.

Downloads

Principals processos

  • Utilització. Gestió amb el pacient a intervenir i el HIS.

  • Predesinfecció. Iniciar procés previ a la Esterilització.

  • Logística bruta. Gestió de transport de material quirúrgic cap a la zona de rentat.

  • Rentat. Opcions de càrrega i descàrrega de kits d'instrumental.

  • Empaquetat. Opcions composició i validació dels contenidors de Kits.

  • Esterilitzat. Opcions de càrrega i descàrrega de kits d'instrumental.

  • Lliurament. Gestió de serveis de Lliurament del material esterilitzat.

  • Logística neta. Gestió de transport del material esterilitzat per tornar a ser utilitzat.

  • Datamatrix / Diversos.

Downloads

Administració i configuració

NEXUS / SPM Gestió dels processos d'esterilització

 

  • Presència d'indicadors visuals i missatges clars.
  • Informació sobre la situació del material i el seu estat.
  • Fase d'empaquetat: mostra una completa i precisa informació sobre el contingut de les unitats estèrils o kits per facilitar aquesta etapa del procés.
  • Permet conèixer de manera detallada el catàleg d'instruments.
  • Seguiment complet de cada unitat estèril, amb possibilitat de llistar existències i altra informació rellevant que procedeixi de la base de dades.
  • Detecció (mitjançant l'ús d'estadístiques) de colls d'ampolla i indicadors de millora.
  • Possibilitat de documentar cada pas del procés (informes específics).
  • Veure l'estat de les unitats estèrils (posició en el procés) i l'evolució d'aquesta última.
  • Registrar sol·licituds de canvis en la composició dels kits i el seu tractament.
  • Localització en temps real dels kits dins el procés (recepció, recomposició de rentat, esterilització, àrea estèril, etc.).
  • Identificació ràpida de kits amb alarmes associades (excedir el temps màxim assignat al procés d'esterilització o retard en una de les etapes del procés).
  • NETBOX. Es tracta d'un mòdul que té per objecte centralitzar totes la gestió de comunicació de NEXUS / SPM, amb les diverses màquines que intervenen en els cicles d'esterilització. A través d'un únic terminal podrà visualitzar en temps real l'estat de funcionament de tota la seva central d'esterilització.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Contacte