02.09.2019

NEXUS / SISinf, Societat Limitada Unipersonal

A finals de juny de 2019 es va fer efectiva l’adquisició de la totalitat de les participacions de NEXUS / SISinf per part de la companyia alemanya NEXUS AG, passant a ser a partir d’aquest moment NEXUS / SISinf, SLU (Societat Limitada Unipersonal).

NEXUS AG és una companyia de software exclusivament sanitari que presenta una forta implantació a tot centre Europa i França, tant en la vessant de HIS i RIS com en tots els aspectes de productes departamentals, de diagnòstic, terapèutics i de mobilitat.

 

Per saber-ne més, us animem a visitar la nostra web o accedir directament al web del grup NEXUS AG

Contacte