20.05.2019

El Consorci Sanitari de Terrassa amb el nou PTI CLOUD

El Consorci Sanitari de Terrassa renova la confiança amb les solucions NEXUS / SisInf, contractant els serveis d'enviament dels diferents CMBD i Llistes d'espera a CatSalut.

Tant a través de fitxers com de serveis web, la nostra solució orientada com a servei d'alta disponibilitat al Cloud, permet gestionar els diferents enviaments de CMBD i llistes d'espera. Una solució multinavegador que ofereix a l'usuari la funcionalitat necessària per a conèixer en tot moment l'estat de les comunicacions, incidències, rebutjos, etc., i facilitar la comunicació amb el Departament de Salut.

 

A CST, el projecte s'ha completat amb el retorn de les dades publicades en els seus sistemes de Business Intelligence (BI) que les incorporarà en els quadres de comandament de gestió de l'hospital.

Contacte