25.04.2017

SPM nova solució des de França

NEXUS / SISinf incorporarà pròximament el producte SPM al seu ventall de catàlegs, en estreta relació amb NEXUS / OPTIM (França).

Aquesta solució del grup, permet garantir la traçabilitat dels processos d'esterilització del material i instrumental quirúrgic, incloent la possibilitat d'integrar-se tant amb els aparells de rentat i esterilització com amb els sistemes d'informació dels centres sanitaris.

 

SPM és actualment líder al mercat europeu en solucions d'aquest tipus i treballem per rebre una gran acollida en el nostre territori.

Contacte