AVÍS LEGAL

 

Informació LSSICE.

Titular del web: NEXUS SISINF SL
CIF: B-61349833

OFICINES 
C/ Latorre, 147-153, 08203 Sabadell (España) 
Tel.: +34 93 720 59 69

Política de privacitat de dades de caràcter personal.

NEXUS SISINF SL, amb domicili en C / Latorre, 147-153, 08203 Sabadell (Espanya) i telèfon (+34) 93 720 59 69, amb la finalitat d'informar dels seus serveis i realitzar pressupostos i ofertes, sol·licita en aquesta pàgina web dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers, dades que seran tractades conforme la Llei Orgànica de Protecció de dades Personals 15/1999 i els fitxers estan legalment inscrits al Registre General de dades Personals.
NEXUS SISINF SL. com a responsable d'aquests fitxers, entén que en el moment que vostè ens envia dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està donant la seva autorització i consentiment exprés per a incorporar aquestes dades als nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepta les condicions del seu tractament expressades a continuació.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades.

Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen i en cap cas està vostè obligat a facilitar-nos les seves dades personals, encara que al ser alguns d'ells absolutament imprescindibles (per exemple, l'e-mail) el no voler facilitar ens impediria portar a terme determinats serveis que oferim.
La present pàgina web recull dades de caràcter personal mitjançant un formulari, les condicions s'entendran que l'usuari accepta en prémer el botó ENVIAR que es troba en el formulari de contacte. Té com a única finalitat el recollir les dades necessàries d'empreses o particulars per poder donar resposta a les seves sol·licituds d'informació o de contacte. Com a dades personals només sol·licitem el nom, telèfon i e-mail de l'usuari.
Les dades incorporades als nostres fitxers són absolutament confidencials i utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicadas.Los dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. 15 / 1999.Sus dades personals no seran cedides ni transferides a tercers fins que no tinguem el seu previ consentiment.

Com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades?

En qualsevol moment té vostè dret a accedir als nostres fitxers per a consultar les seves dades incorporades, rectificar-les i donar-se de baixa si no desitja seguir constant en ells.
En cas de cancel·lació de les dades personals, aquests seran bloquejats no estant més a disposició de NEXUS SISINF SL. Aquests drets són gratuïts i es realitzaran en els terminis establerts en la Llei. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir en l'adreça de correu electrònic web@nexus-sisinf.com per a la seva cancel·lació oa la nostra adreça postal C / Latorre, 147-153, 08203 Sabadell (Espanya).

Copyright.

Els continguts de les pàgines WWW de nexus-sisinf.com són propietat (Copyright ©) de NEXUS SISINF SL. Queda prohibida la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà , sense l'autorització prèvia per escrit de NEXUS SISINF SL

NEXUS SISINF SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions així com també altres condicions generals o particulars que resultin d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web i dels seus continguts.

 

Les fonts de les imatges i gràfics

Fotolia www.fotolia.de

iStockphoto www.iStockphoto.com

Shutterstock www.Shutterstock.com

Font Awesome www.fontawesome.com

Fontello www.fontello.com

Glyphicons www.glyphicons.com

Contacte